Faust Socyn


prapradziad: Mariano starszy – profesor prawa kanonicznego w Padwie i Sienie
dziad: Mariano młodszy – profesor Siena, Piza, Padwa, Bolonia
ojciec: Alessandro – profesor prawa cywilnego w Padwie i Macerata
brat ojca: Leliusz Socyn
ojciec przedwcześnie zmarł
matka: Agnese z Petruccich – rodzina blisko spokrewniona z papieżami Pius II i Pius III.

faust socyn ur. siena 5.12.1539 (483 lata temu, 22 lata po tezach Lutra)

wychowany przez katoliczki: matkę i babkę.

1561 – wyjeżdża na studia prawnicze do Lyonu (w wieku 22 lat)
interesuje go jednak bardziej literatura, poezja
uznawał prawników za podły zawód
14.05.1562 – Zurych – śmierć Leliusza Socyna.
Faust jedzie do Zurychu i zabiera jego notatki
Jedzie do Bazylei i odwiedza Sebastiana Castelliona
wraca do Lyonu
1562 – Komentarz do pierwszego rozdziału Ewangelii św. Jana
1568 – przekład polski Komentarza (Grzegorz Paweł z Brzezin)
20.04.1563 – list Fausta do przyjaciela – zapis jego nawrócenia?
1563 – niebezpieczny klimat ryzyka prześladowań
1563 – 1574 – sekretarzem Pawła Orsiniego we Florencji (okres bierny twórczo)
1574 – wyjazd do Bazylei (w wieku 35 lat)
pisze „Scriptum, in quo sententiam…”
1577 – 12.07.1578 – pisze „De Jesu Christo Servatore…” (dyskusja z Jacques Covet – ministrem ewangelickim z Francji – stanowisko chrystologiczne FS)
20.01.1578 – De statu primi hominis… (dyskusja z Francesco Pucci – stanowisko antropologiczne FS)
FS wydaje rękopisy Castelliona
jesień 1578 – wyjeżdża do Siedmiogrodu (na zaproszenie Blandraty). Jedzie tam przez Kraków. Listopad 1578 – dociera do Kolozsvaru i zamieszka ok 4 miesiące u Franciszka Davida
wydaje się, że David doceniał wysoką rolę zborów Polskich w ruchu antytrynitarnym – wysyłą swoje tezy do Polski do rozstrzygnięcia przez synod generalny
24.02.1579 – Synod w Torda – zatwierdza tezy Franciszka Davida (odrzucenie wzywania Jezusa)
Blandrata donosi księciu na postanowienia FD
24.04.1579 sejmik w Torda w sprawie FD
dożywotnie więzenie dla FD
15.11.1579 – w więzieniu umiera FD
wielkie oburzenie w Polsce na Blandratę i Socyna za całą tę sprawę. Socyn mocno zraża się do judaizantyzmu/nonadorantyzmu
06.1579 – po uwięzieniu FD wyjeżdża FS (40-letni) do Krakowa (1579-1583)
w Polsce dominuje dyskusja nt społeczne
w Krakowie istniała duża kolonia włoska przyjmująca imigrantów religijnych
15.04.1580 – FS wydaje „de baptismo aquae…”
jesień 1580 – udaje się FS na zjazd teologów do Lewartowa (kalwini, dyteiści, unitarianie – zakończony kłótnią Budnego ws Paleologa)
FS polemizuje z Jakubem Paloeologiem
11.1580-01.1581 – FS „Ad Jacobi Paleologi…”
dyskusja z Andrzejem Dudyczem o autorytecie Pisma Świętego i różnych kwestiach dotyczących prawdziwości chrześcijaństwa
dyskusja Socyna z jezuitami poznańskimi
dyskusja z Janem Niemojewskim (Rzymian7 – kondycja człowieka po nawróceniu – perfekcjonizm FS)
02.1583 – ucieczka FS z Krakowa (ostrzeżony przez A.Dudycza) do Pawlikowic (koło Wieliczki) w obawie przed Stefanem Batorym
26.02.1583 – list do księcia Toskanii (prośba o ułaskawienie króla Polski)
12.03.1583 – list do kanclerza Siedmiogrodu (prośba o ułaskawienie króla Polski)
jesień 1584 – ryzyko pozbawienia FS prawa do korzystania z majatku – groźba konfiskaty majątku
listy do księcia Toskanii. 09.02.1585 Ryzyko zażegnane.
1584 – dyskusja z Christianem Franzkenem (rektor szkoły w Chmielniku) – nonadorantyzm
dyskusja z Seidlem (judaizantyzm)
1584 – spotkanie w Krakowie z Erazmem Johannisem z byłym rektorem szkoły w Antwerpii – dyskusja nt preegzystencji.
dyskusja z Puccim
Pucci pisze list do Socyna o swoim nawróceniu (po objawieniu anioła, po kontakcie z brytyjskimi alchemikami) na katolicyzm i wzywa do tego samego
1584 – początek dożywotniej korspondencji z Mateuszem Radecke (gdańszczanin. związany z mennonitami. 1592 przeniósł się do Buskowa i przyłączył do zboru Braci Polskich)
10.1586 – FS (47-letni) żeni się z Elżbietą Morsztynówną
08.03.1588 – obrażony Niemojewski w liście do Szomana zrywa kontakty z Socynem. Po krytycznych uwagach FS do przekonań JN o Wieczerzy Pańskiej.
1595 – Hieronim Moskorzowski (Ożenił się z Reginą, córką Andrzeja Dudycza. ) po długiej korespondencji i wielu wątpliwościach w zborze Brci Polskich
06.1588 – FS na synodzie w Brześciu

06.10.1594 – Kasper Wiernek szlachcic podgórski napada w Krakowie na Fausta Socyna.

08.03.1597 – Faust Socyn przeprowadza się w Krakowie z mieszkania Mikołaja Bucelli przy ul. Biskupiej do swego dawnego mieszkania przy ul.Brackiej w kamienicy Daniela Chroberskiego, radcy miejskiego i seniora zboru kalwińskiego.

30.04.1598 – studenci wyciągnęli chorego Socyna z mieszkania i zaciągneli go pod ratusz strasząc że spalą go na stosie. Pod ratuszem rozpalili ogień i wrzucili do ognia ksiązki Socyna. Zażądali odwołania przez niego swoich twierdzeń. Gdy odmówił zaczęli ciągnąc go nad Wisłę strasząc że go utopią. Gdy przechodzili ulicą Uniwersytecką przez okno zobaczył go jeden z profesorów i uratował go.

krótki pobyt w Igołomii pod Krakowem

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bracia Polscy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.